Bibelselskabets persondatapolitik

Generelt 
1.1 Bibelselskabets Persondatapolitik beskriver

 • hvilke typer persondata, vi potentielt behandler om dig, enten fordi du selv giver os dem, og/eller fordi vi indsamler dem om dig,
 • hvordan vi behandler dem
 • hvad vi bruger dem til
 • hvilke rettigheder du har i forhold til vores brug af dine persondata.

Vi behandler oplysninger om dig, hvis du er medlem af Bibelselskabet, bidragsyder til vores projekter, kunde i vores netbutik eller bruger af vores tjenester, fx bibellæseplansappen, vores nyhedsbrev, e-mailtjenesten Dagens Vers eller bibellæseplanen eller vores hjemmeside www.bibelselskabet.dk.

2. Dataansvarlig 
2.1
Dataansvarlig for dine personoplysninger er
Det Danske Bibelselskab
Frederiksborggade 50
1360 København K
Telefon: 33 12 78 35
E-mail: bibelselskabet@bibelselskabet.dk

Cvr-nr: 62905115

3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger 
3.1 Vi indsamler og behandler dine personoplysninger af forskellige grunde afhængig af om du er medlem, kunde, giver eller bruger af vores hjemmeside eller forskellige services. Men fælles er, at al behandling af persondata foregår dels for at kunne levere de ydelser, du efterspørger, dels for at kunne leve op til vores forpligtelser i forhold til diverse lovgivning, fx bogføringsloven. I punkt 5 kan du se, hvilke typer oplysninger, vi indsamler og behandler i de forskellige tilfælde.

4. Cookies
4.1 Vores hjemmeside bruger ”cookies” både til at administrere dit eventuelle login, til købssituation samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, som vores server lægger på din computer, smartphone eller tablet, så vi kan indsamle oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Du kan altid fravælge cookies, men vær opmærksom på, at det vil betyde, at en række funktioner på hjemmesiden ikke fungerer og dit besøg på hjemmesiden ikke bliver optimalt. Du kan læse vores cookiepolitik her.

5. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål samt retsgrundlaget for behandlingen 
5.1.1 Er du medlem af Bibelselskabet indsamler vi følgende oplysninger: Navn, adresse, postnummer, by, e-mail adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at:

 • kunne administrere dit medlemskab  
 • kunne sende dig information om varsling af valg til stiftsudvalg, jf. dine medlemsrettigheder i Bibelselskabets vedtægter, samt invitationer til diverse events for medlemmer i dit stift
 • kunne lykønske dig ved særlige begivenheder, fx 100 års fødselsdage
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale om Bibelselskabet, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1 (b, c og f)

5.1.2
Er du kunde i Bibelselskabets webshop, indsamler vi følgende oplysninger: Navn, adresse, postnummer, by, e-mail adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at:

 • kunne udføre og administrere dine ordrer
 • leve op til bogføringsloven
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale om Bibelselskabet, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1 (b, c og f)

5.1.3.
Er du tilmeldt vores nyhedsbrev eller en af vores andre e-mailtjenester, indsamler vi følgende oplysninger: E-mailadresse, navn

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at:

 • kunne levere den ydelse, du efterspørger

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1 (f).

5.1.4.
Er du giver, indsamler vi følgende oplysninger: Navn, adresse, postnummer, by, e-mail adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, cpr-nummer

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at:

 • kunne håndtere dine indbetalinger
 • kunne informere dig om de projekter, du har valgt at støtte
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT med cpr-nummer, så du kan få fradrag for dit bidrag
 • kunne lykønske dig ved særlige begivenheder, fx 100 års fødselsdage
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale om Bibelselskabet, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1 (b, c og f)

5.1.5
Opretter du dig med log in på vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse (som også er brugernavn), telefonnummer, betalingsoplysninger, evt. cpr-nummer. Der generes automatisk password, som Bibelselskabets medarbejdere ikke har adgang til.

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at:

 • kunne administrere særlige goder
 • du selv kan administrere dine kontaktoplysninger og få overblik over køb og donationer
 • du som giver kan oplyse dit cpr-nummer via en sikker forbindelse

5.1.6
Som bruger af www.bibelselskabet.dk indsamler vi automatisk følgende oplysninger om dig:

Din brug af hjemmesiden, fx hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at:

 • optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion
 • udarbejde statistik om vores besøgendes brug af www.bibelselskabet.dk

5.1.7
Vi køber løbende følgende almindelige personoplysninger: navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer på en række personer for at henvende os om medlemskab og mulighed for støtte til Bibelselskabets arbejde.

Hvis du bliver kontaktet uopfordret, fordi vi ønsker at hverve dig som medlem, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne kontakte dig
 • kunne oprette eventuelt medlemskab
 • kunne registrere, hvis du ikke ønsker yderligere kontakt

Retsgrundlaget er Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3. Vi har som almennyttig organisation med indsamlingsvirksomhed ret til at kontakte personer for at informere om og indgå aftale om medlemskab af Bibelselskabet.

6. Deling af dine personoplysninger 
6.1 Hvis vi benytter tjenester fra eksterne parter, såsom serviceudbydere, underleverandører eller samarbejdspartnere, med det formål at forbedre vores ydelser til dig eller håndtere administrationen af vores systemer, er alle behandlinger underlagt databehandleraftaler. Disse aftaler sikrer, at dine personlige oplysninger behandles på en sikker måde og ikke deles med andre. Når kontrakter med eksterne parter udløber, sikrer vi, at dine personlige oplysninger bliver slettet fra deres systemer.

7. Sletning af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i en nærmere defineret periode efter nedenstående regler:

7.1 Hvis du ophæver dit medlemskab eller hører op med at bidrage økonomisk til Bibelselskabets arbejde, opbevarer vi efter bogføringsloven dine personoplysninger i fem år efter indeværende år fra din sidste indbetaling af kontingent eller donation.

7.2 Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til fem år efter indeværende år fra dit sidste køb i henhold til bogføringsloven, medmindre du har givet samtykke til andet.

7.3 Er du udelukkende bruger af vores hjemmeside, opbevarer vi de persondata, som vi har indsamlet om dig, i 12 måneder fra dit seneste besøg.

7.4 Hvis der ikke er andre frister i lovgivningen og vi ikke har dit samtykke til yderligere behandling, sker sletning i henhold til Persondataforordningen 3 år efter vi sidst har haft kontakt med dig.

8. DINE RETTIGHEDER
8.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

8.2. Indsigtsretten

8.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at bede om at få vide blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

8.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til bibelselskabet@bibelselskabet.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

8.3. Retten til berigtigelse

8.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på bibelselskabet@bibelselskabet.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

8.3.2. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har oprettet dig på vores hjemmeside med log-in, har du selv mulighed for at korrigere via samme log-in til din brugerprofil.

8.4. Retten til sletning

8.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

8.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

8.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 
8.6. Retten til dataportabilitet

8.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

8.7. Retten til indsigelse

8.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

8.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

8.8. Retten til at tilbagekalde samtykke

8.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på bibelselskabet@bibelselskabet.dk.

8.9. Retten til at klage

8.9.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

9. Mulige konsekvenser, hvis du ikke ønsker at afgive personoplysninger 
I nogle tilfælde er det lovpligtigt eller nødvendigt for at opfylde en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e), at du afgiver de relevante personoplysninger. Hvis du ikke ønsker at lade os behandle de efterspurgte oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan yde den service, du ønsker at modtage, fx  gennemføre en købsordre, administrere økonomiske gaver til vores arbejde og indberette dine gaver til SKAT etc.

10 Brug af automatiske afgørelser / profilering  
Automatiske afgørelser er en del af  vores direkte markedsføring, fx på Facebook. De almindelige personoplysninger, som vi indsamler om dig, fx mailadresse, navn og telefonnummer, bruger vi til at skabe en indirekte brugerprofil af dig. Vi har ikke indblik i din aktivitet på fx Facebook, men vi kan annoncere indhold målrettet til din indirekte profil.

11. SIKKERHED
11.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

11.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til dem.

12. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
12.1 Såfremt vi foretager substantielle ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på www.bibelselskabet.dk.

12.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

13 VERSIONER
a. Dette er version 1 af Bibelselskabets persondatapolitik dateret den 25.5.2018.

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd